Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Riziko zvané DNS systémy

PR článek
Čím více je využíván internet, tím více hrozí, že budou ti, kdo jsou na něm činní, ohroženi. Značnou hrozbou jsou pak logicky úniky citlivých dat.

Nezabezpečené servery představují v dnešním světě stále větší hrozbu. A to proto, že lze jejich prostřednictvím podnikat útoky zacílené na získání citlivých údajů s úmyslem jejich následného zneužití. DNS systémy tak představují nebezpečí, jež reálně hrozí mnohým uživatelům internetu a jež rozhodně není radno podceňovat.

DNS systém coby jeden z nejstarších protokolů internetu už navzdory všem snahám poněkud zastaral, a to ve virtuálním světě znamená jediné. Že se stal náchylnějším k ohrožení kybernetickými útoky, jichž se objevuje čím dál tím více. Hackeři se do těchto systémů čím dál častěji nabourávají a využívají je k nastražování podvodných stránek, často na první pohled identických s originály, jež má ten který uživatel v úmyslu najít a využívat.

Taková podvodná stránka není sama o sobě nebezpečnou. Její nebezpečnost spočívá hlavně v tom, že zde může uživatel – aniž by si to uvědomil – sdílet svá citlivá data, dejme tomu hesla a přihlašovací jména, čísla platebních karet a podobně, jež se tak namísto správného cíle dostávají do rukou podvodníků, kteří jsou schopni je zneužít ve svůj prospěch.

A jak se proti podobnému ohrožení bránit? Jak eliminovat riziko podobného zneužití dat, tedy zamezit předání zneužitelných údajů do nepravých rukou?

Na běžné antivirové programy tu můžeme rovnou zapomenout. Ty si s podobným problémem nejsou schopné poradit. Správnou volbou je tu naopak vsazení na docela jiný typ zabezpečení, zvaný DNSSEC.

Právě tento systém dokáže vyřešit zabezpečení právě na úrovni DNS systémů, o nichž je tu řeč. Tento systém totiž využívá digitální podpis, bez kterého se nikomu nepodaří na daný DNS server přihlásit a provést tu přesměrování na podvodnou doménu. Původ dat je tu díky elektronickému podpisu ověřen bezprostředně v samotných DNS záznamech a zneužití tak nehrozí.

A proto se rozhodně vyplácí spolupráce firem podnikajících na internetu s někým, kdo tu nabízí bezpečnou činnost. Tedy s někým jako TELE3. Což je jeden z registrátorů zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC.

A že o tomto sdružení nic nevíte? Pak si ho lze představit jako sdružení, které provozuje registr jmen domén registrovaných pod doménou .cz a šíří osvětu v oblasti jmen domén. Právě toto sdružení se dnes intenzivně zabývá rozšiřováním technologie DNSSEC a služby mojeID, rozvojem systému správy domén a podporou nových technologií a projektů žádoucích pro internetovou infrastrukturu našeho státu, a bezpečnostními opatřeními chránícími důvěrnost aktiv před neautorizovaným vyzrazením. Což je důležitá, ba přímo nezbytná činnost.