Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Trendy platů v IT v roce 2022: Jaká je budoucnost IT profesionálů?

PR článek
Abyste si udělali představu o tom, co čeká odvětví informačních technologií, sestavili jsme seznam klíčových trendů, které ovlivní vaši budoucí kariérní dráhu IT profesionála.

Digitální transformace stále udržuje IT průmysl v napětí. Odborníci v tomto oboru musí neustále aktualizovat své dovednosti, znalosti a odbornost, aby zůstali relevantní. Poptávka po kvalifikovaných odbornících roste také proto, že se podniky všech velikostí snaží být agilnější a využívat nové digitální technologie. Tyto trendy se budou v příštích několika letech dále zrychlovat, což znamená, že počítačoví softwaroví inženýři musí jednat již nyní, pokud chtějí v roce 2022 vyniknout v davu.

Více žen mezi zaměstnanci a důraz na rozmanitost

Vzhledem k tomu, že se počítačový průmysl stává dostupnějším a rozmanitějším, je pravděpodobné, že do zaměstnání nastoupí a zůstane v něm více žen. Je to především díky vzestupu cloudových technologií a technologií pro spolupráci, které ženám pomáhají překonávat problémy, jako je práce na dálku, flexibilita a přístup k talentům. Bude se klást stále větší důraz na to, aby vedoucí pracovníci v oblasti technologií vytvářeli inkluzivní a podpůrná pracoviště. S tím, jak bude do oboru nastupovat stále více žen, uvidíme větší důraz na programy rozmanitosti a benefity, jako je flexibilita.

Vzestup cloudu

Vzestup cloudu vytvořil pro odvětví IT novou éru. Podniky si nyní mohou vybrat software a nástroje, které vyhovují jejich obchodním potřebám, aniž by musely investovat do infrastruktury potřebné k umístění tohoto softwaru. To umožnilo podnikům rychle škálovat a více se soustředit na své hlavní činnosti. Cloud také usnadnil spolupráci a umožnil většímu počtu zaměstnanců vzdálený přístup k softwaru a nástrojům, které potřebují ke své práci. To bylo obzvláště užitečné pro ženy a další odborníky, kteří mají děti a chtějí pracovat z domova. S dalším rozvojem cloudu si však podniky musí dávat pozor na problémy se zabezpečením dat a zajistit, aby měly robustní a spolehlivý plán obnovy po havárii.

Automatizace pracovních procesů

S tím, jak podniky pokračují v cestě k digitální transformaci, se pravděpodobně budeme více zaměřovat na automatizaci procesů. S pomocí umělé inteligence (AI) a strojového učení mohou firmy automatizovat opakující se nebo manuální úkoly a uvolnit tak čas a zdroje. To je důležité zejména ve velkých organizacích, kde jsou IT oddělení často pod tlakem, aby dodala projekty včas a v rámci rozpočtu. Odhaduje se, že AI může snížit náklady až o 40 % - to znamená, že projekt, který stojí 1 milion dolarů, může stát jen 600 000 dolarů. Podniky však musí být opatrné, aby neautomatizovaly vše, protože by to mohlo vést k tomu, že zaměstnanci ztratí přehled o širších souvislostech a ovlivní to jejich motivaci a angažovanost. Automatize přichází ruka v ruce se zlepšováním hardvéru a taky i nové znalosti nás přivádějí do nové doby kdy jsme schopni i novinky úplně dokonalé vyhotovit i v tovární bez lidí. Pokud jste ale odhodlání se zaměstnat v IT, tak je pro vás ideální volbou https://prace.starke-jobs.com/.

Big Data a datová věda

S tím, jak podniky shromažďují stále více dat, bude potřeba datových vědců i nadále růst. Datoví vědci jsou odborníci, kteří dokážou analyzovat data a získávat z nich poznatky, které mohou podniky využít pro své rozhodování. Očekává se, že v příštích pěti letech vzroste objem velkých dat padesátkrát. Je to díky nárůstu dat generovaných zařízeními internetu věcí (IoT), sociálními médii a senzory používanými v chytrých městech a chytrých domácnostech. Datoví vědci mají dobré předpoklady k tomu, aby tento růst využili, protože mají technické dovednosti k analýze velkého množství dat a k tomu, aby získané poznatky převedli na užitečné informace pro podniky.

Platy IT pracovníků

Platy IT odborníků se v příštích několika letech pravděpodobně zvýší, i když tento nárůst poptávky bude pravděpodobně doprovázen nárůstem nabídky. To znamená, že nárůst platů by mohl být méně drastický, než se očekávalo. Existuje několik důvodů, proč by tomu tak mohlo být. Zaprvé, nárůst umělé inteligence pomůže společnostem efektivněji využívat své zaměstnance, což sníží jejich potřebu najímat další lidi. A za druhé, s nárůstem práce na dálku budou podniky schopny najímat flexibilnější a levnější zaměstnance. Přestože se platy budou pravděpodobně zvyšovat, je důležité, abyste drželi krok s nejnovějšími technologickými trendy a zůstali na cestě k vyšším vedoucím a manažerským pozicím.

Závěr

Počítačový průmysl se neustále mění a v příštích několika letech tomu nebude jinak. Digitální transformace stále udržuje počítačové odborníky ve střehu a nástup cloudu vytvořil novou éru pro odvětví IT. Platy IT odborníků se budou v příštích několika letech pravděpodobně zvyšovat, i když je pravděpodobné, že tento nárůst poptávky bude doprovázen nárůstem nabídky. Je důležité, abyste byli neustále v obraze, pokud jde o nejnovější technologické trendy, a abyste se udrželi na cestě k vedoucím a manažerským pozicím.