Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Volby 2010: Výpalné (4/10)

Volby do Poslanecké sněmovny
Tak už se pomalu blížíme k polovině, po otázkách na Autorský zákon, HADOPI, odpojování od internetu a dohodě ACTA se dostáváme k výpalnému. Věřte nebo ne, ale ani stranám tahle daň nedaň není zcela po chuti.

2 LIB Liberálové.cz: Nejsme nadšeni z toho zastaralého způsobu ochrany autorských práv.

4 VV Věci veřejné: v současné době ve svém programu problematiku autorského zákona neupravujeme. V legislativní oblasti je pro nás prioritou především zákazn tzv. přílepků k zákonům, schválení nového občanského zákoníku a rovněž očekávaných zákonů o obecném referendu a státní službě.

5 KONS Konzervativní strana: Ne, protiprávní stav nelze napravovat podobnými paušálními poplatky, jež jsou fakticky jen další daní.

6 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy: Vybírání náhradní autorské odměny podle výše uvedené vyhlášky podle nás úplně v pořádku není. Při případné změně je však zapotřebí zapojit do řešení odborníky z dané oblasti a nejen politiky.

9 ČSSD Česká strana sociálně demokratická: Tento systém je v současné době praktikován v různých modifikacích naprostou většinou států Evropské unie. Je technicky velmi obtížné zajistit rozdělení nosičů dat pouze pro fyzické a právnické osoby. Navíc lze těžko kontrolovat, co bude s nosičem dat u právnické osoby. Pokud se však podaří přijít s legislativně i technicky průchozím řešením, rádi jej podpoříme

10 NP Národní prosperita: Vaše otázky jsou nám vzdálené a odpovídat bez dostatečných znalostí nehodláme. Takže promiňte.

12 M Moravané: Novela autorského zákona č. 168/2008 Sb., která opět zavedla povinnost platit autorské odměny za TV/rozhlasové přijímače na hotelových pokojích je přehnané opatření. Majitelé hotelů by neměli být „trestáni“ za to že poskytují hostům dnes už normální standard.

13 SPOZ Strana práv občanů - Zemanovci: Není, viz odpověď k otázce č.1.

15 TOP 09: Odpověď strana nedodala.

19 ČSNS2005 Česká strana národně socialistická: Takové vybírání není oprávněné, protože je realizováno i tam, kde není opodstatněné (pevné disky,kopírky, CD a DVD média a to vše bez ohledu na způsob využití a původ ukládaných dat).

20 SZ Strana zelených: Poplatky z prázdných médií a další techniky použitelné k uchovávání dat považujeme za absurditu, která poškozuje především autory. Vytváří totiž ve společnosti pocit, že jde o jakousi předplacenku na stahování filmů, knih a hudby.

23 ČPS Česká pirátská strana: Rozhodně ne tak jak probíhá v současnosti, kdy představuje daň z počítačů, médií a kopírek. Tato daň proudí soukromým monopolním autorským svazům, které ji za velmi neprůhledných podmínek přerozdělují dále. Systém vůbec nepodporuje mladé začínající autory, ale protěžuje spíše zavedené popstar. Absurdní je, že i amatérská kapela, která nemá za cíl vydělávat na vystoupeních (maximálně chce pokrýt cestovní náklady) musí za hraní převzatých písní také platit poplatky (resp. pořadatel akce). Chceme zrušit monopoly autorských svazů. Svaz nezávislých autorů sice funguje, ale monopol OSA ho poškozuje.

24 DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti: Je to de facto daň (z datových nosičů) stanovená vyhláškou, což je sporné, ale budiž. Tato daň vychází z mylného předpokladu, že ten kdo má datový nosič, má rovněž „kradená“ data. S takovým předpokladem máme problém, protože šikanuje uživatele svobodných programů a nutí je platit za něco co nechtějí využívat. Pokud bychom takovou daň zachovali, přesměrovali bychom jí k financování svobodného obsahu. Více se této problematice věnujeme zde.

Odpovědi od stran a sdružení, které nám alespoň nějakou reakci zaslaly, byly vystaveny tak, jak jsme je obdrželi, bez jakékoliv korekce a úprav. V rámci objektivity jsou odstraněny i odkazy vedoucí u některých odpovědí na stránky politické strany nebo seskupení, nebo na stránky s ní spřízněné.


 

17 KDU-ČSL: Slovo “výpalné” bychom v tomto kontextu nepoužili, přestože názory na tuto vyhlášku vycházející z platného zákona jsou velmi různorodé. KDU-ČSL zastává názor, že tato vyhláška ministerstva kultury není řešením nejšťastnějším, ale je řešením legitimním a nikoli neústavním.
Nějaký systém náhradní autorské odměny je nutný – to vyplývá i z platných mezinárodních smluv. Stanovení výše poplatků vyhláškou je ale neflexibilní postup, kdy nelze rychle reagovat na vývoj cen na trhu. Zejména první vyhláška v tomto ohledu vůbec neodpovídala realitě, dnes je situace přece jen o poznání lepší.
KDU-ČSL bude prosazovat tzv. německý systém, kde výši náhradní autorské odměny určuje nikoliv ministerstvo, ale je výsledkem vyjednávání mezi zástupci autorů a průmyslu vyrábějícího nenahrané nosiče. Státní správa vstupuje do hry jako nezávislý arbitr jedině v okamžiku, když nejsou strany schopné dohody.

25 Strana svobodných občanů: Autorský poplatek u datových nosičů a některých zařízení (tzv. výpalné) je skrytou daní. Stejně tak jsou skrytou daní autorské poplatky za zpřístupnění veřejně šířeného televizního a rozhlasového vysílání. Výnosy z těchto poplatků jsou přerozdělovány mezi netransparentně hospodařící autorské svazy napojené na Ministerstvo kultury. Jedná se o nesmyslnou a nespravedlivou dotaci financovanou na úkor ostatních občanů a je třeba tento poplatek zrušit.

26 ODS Občanská demokratická strana: Stejně jako ve většině ostatních členských zemí EU jsme zvolili tu možnost danou EU, kdy jsme legalizovali pořizování kopií pro vlastní potřebu a zároveň vybíráme autorské poplatky. Zároveň monitorujeme zajímavou zkušenost Malty a Lucemburska, které poplatky nevybírají a mají zároveň legalizované pořizování kopií.

Tagy: 

Diskuse ke článku Volby 2010: Výpalné (4/10)

Středa, 12 Květen 2010 - 18:21 | Mem | Viz výše, mají tam chybu
Středa, 12 Květen 2010 - 18:20 | Mem | No vidíš, a přitom tam mají chybu ;) V mých...
Úterý, 11 Květen 2010 - 20:21 | Joey Tribbiani | Když ti to vadí, tak to nečti. Já jsem třeba rád...
Úterý, 11 Květen 2010 - 20:16 | Joey Tribbiani | Ale on by ji, Hozno, ještě navíc zdanil, což je...
Pondělí, 10 Květen 2010 - 08:44 | nostra | tak mi to nedalo a kouknul jsem se do pravopisu...
Neděle, 9 Květen 2010 - 23:39 | nostra | tady jsem ti dal screen, abys věřil http://2i.cz...
Neděle, 9 Květen 2010 - 23:32 | nostra | tak mi to nedalo a kouknul jsem se do pravopisu...
Neděle, 9 Květen 2010 - 20:54 | Klima | Jenze cechacek nepujde volit nekoho kdo, uz tam...
Neděle, 9 Květen 2010 - 13:33 | Tomas Svoboda | Odpověď KDU-ČSL: Slovo “výpalné” bychom v tomto...
Sobota, 8 Květen 2010 - 13:46 | vlada | Možná je to rozšířená neznalost, ale nehledejme...

Zobrazit diskusi