Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Jaký vybrat pevný disk pro síťové úložiště NAS a proč na tom záleží?

PR článek
Při výběru pevného disku pro síťová úložiště je nutné vzít v potaz několik faktorů – zejména pak v podnikovém sektoru. Od síťového úložiště NAS obvykle vyžadujeme nepřetržitý provoz a daleko sofistikovanější operace. Pojďme se proto podívat, proč na výběru správného modelu záleží a proč.

Není disk jako disk

Po nahlédnutí do kategorie pevných disků v libovolném obchodě naleznete stovky modelů, rozdělených dle výrobců, produktových řad a kapacity. Každá řada má přitom své určení, včetně právě pro síťová úložiště NAS. Ani tímto jednoduchým filtrem však nemáte vyhráno a nejedná se vždy o tu správnou volbu.

Síťové úložiště NAS není jen tak ledajaký externí disk po síti, ale sofistikovaným zařízením, který se svým úložištěm komunikuje na více úrovních a vyžaduje pro maximální výkon plnou podporu svého výrobce. Před samotnou koupí si tedy vždy ověřte HCL (seznam kompatibilního hardwaru) vašeho dodavatele NAS. V případě nejrozšířenějších a nejznámějších NAS od společnosti Synology byste takový seznam nalezli zde.

Řešení pod jednou střechou

Ani po ověření kompatibility však nikdy nemáte jistotu, na které technologii záznamu, firmwaru a výrobním procesu je vámi zakoupený disk postaven. Můžete tak zrovna zakoupit zajíce v pytli, který vám dříve či později vypoví službu v ten nejméně vhodný okamžik. Udržovat stovky různých konfigurací je pro výrobce síťových úložišť časově i finančně téměř nemožné. Někteří společnosti si proto vyrábí i vlastní interní úložiště, které mají pod kontrolou a mohou zaručit maximální kompatibilitu a vyšší výkon.

Jednou z mála těchto společností je právě společnost Synology. Řešení pod jednou střechou je jednodušší i pro klienty, kteří tak mohou případnou podporu řešit jednorázově v rámci stejného SLA a obracet se na jediné kontaktní místo bez vlastní předešlé diagnostiky – kdežto při pořízení úložiště jiným výrobcem by případný servis mohl být zbytečně zdržován třetí stranou. Totéž platí o rychlé výměně RMA, kdy při jakémkoliv zásahu může společnost Synology bleskově zaopatřit vaše systémy vlastním hardwarem z vyrovnávacího skladu.

Maximální spolehlivost

Výhody ovšem pocítíte i v běžném provozu, jelikož Synology staví, testuje a přizpůsobuje svůj hardware na míru svému NAS řešení. Každý vydaný disk tak prochází zátěžovými testy na každé platformě, kterou společnost Synology uvedla od roku 2017. Podobného přístupu se u disků třetích stran nedočkáte, jelikož by musely brát v potaz všechny dodavatele síťových úložišť.  

Zátěžové testy tak mají příznivý vliv nejen na spolehlivost, ale takové výkony na všech úrovních síťového úložiště – od jednoduchých úkonů až po složité operace, například při přestavbě pole RAID. Porovnání rychlostí můžete vidět vyobrazené na grafu výše, kde je porovnáván výkon disku Synology HAT5300 s konkurencí (zdroj) při různém množství uživatelů. Disk HAS5300 je optimalizován speciálně pro technologie a procesy specifické pro operační systém Synology Diskstation Manager.

Sekvenční přístup nebo náhodný přístup?

Jelikož se společnost Synology soustředí primárně na síťové úložiště, naleznete v jejich nabídce interních úložišť léty prověřené řady pro HDD i SSD kategorie, ba dokonce i NVMe disky:

Výběr by tak už nemohl být jednodušší a pokud vlastníte či plánujete zakoupit síťové úložiště NAS od Synology, měla by právě tato řešení být vaším výchozím bodem. Stačí si jen zodpovědět otázku, po kterém z typů úložišť sáhnout, respektive s jakými operacemi bude dané úložiště pracovat. Bude se jednat spíše o náhodný či sekvenční přístup?

Sekvenční přístup pracuje systém s jednotlivými datovými bloky jeden po druhém, například v rámci zálohování či zapisování velkých souborů (třeba uchovávání kamerových záznamů). Zjednodušeně řečeno je práce s daty predikovatelná, posloupná a systém jen tak nepřekvapíte náhodným spouštěním aplikací a virtualizovaných systémů.

Náhodný přístup oproti tomu vyžaduje od disku data zcela náhodně, a to klidně hned z několika stran pro vícero uživatelů současně. V případě virtualizovaných systémů tak musí disk pohotově reagovat na požadavky hned několika desítek připojení, a pokud možno bez znatelných výkyvů v rychlosti.

Určení a vhodný typ pro oba přístupy si lze jednoduše představit, když si uvědomíme, že HDD nabízejí větší kapacitu výměnou za nižší rychlost danou mechanickým zápisem/čtením hlavičky, která musí data fyzicky najít; a SSD nabízejí nižší kapacitu výměnou za vysoké rychlosti dané elektronickým zápisem. Hádáte správně, pro sekvenční přístup je vhodné volit HDD a pro náhodný přístup je vhodné volit SSD.

SAS nebo SATA?

Možná jste se zarazili nad přítomností dvou variant pevných disků HDD, a totiž HAS5300 a HAT5300. Zatímco s pojmem SATA jste se již v minulosti jistě setkali, alespoň nepřímo, pojem SAS vám může být neznámý – jelikož se používá především v podnikovém sektoru. V obou případech se jedná o technologii používanou k přenosu informací ze základní desky na HDD nebo SSD, respektive přenosu informací ze systému až po zápis či čtení na disku. Podrobněji tyto rozdíly naleznete vysvětlené v průvodcem výběrem disků na stránkách Synology, my si je zde jen lehce naťukneme.

SATA dosahují přenosové rychlosti 6 Gb/s a SAS až 12 Gb/s, navíc je lze připojit ke dvěma zařízením současně a díky zpětně kompatibilitě dokáží komunikovat i se SATA disky. Zatímco pro osobní účely by toto rozhraní bylo předimenzované, v podnikovém sektoru je rozhodující vysoká rychlost, škálovatelnost a spolehlivost. Obě rozhraní naleznete u HDD i SSD disků.

SSD disky jsou známé tím, že daní za jejich vysokou rychlost je kratší životnost a nižší hodnoty zápisů na disk za den (takzvané DWPD). Zatímco v domácích podmínkách těchto hodnot dosáhnete jen vzácně, v podnikovém sektoru mohou tyto daně být rozhodující. SAS-SSD proto byla navržena s delší životností, aby byl omezen dopad na kritickou infrastrukturu, kterou z jakéhokoliv důvodu je potřeba provozovat na rychlejším médiu nežli HDD.

Výběr mezi HDD vs SSD, a zároveň SATA vs. SAS lze rozdělit takto:

Funkce

SATA HDD

SAS HDD

SATA SSD

SAS SSD

Výkon

Nízká

Nízká, vyšší než SATA HDD

Vysoká

Velmi vysoká

Kapacita

Nejvyšší

Nejvyšší

Střední

Vysoká

Cena

Velmi nízká

Nízká, vyšší než SATA HDD

Střední

Vysoká

Spolehlivost

Výrazně nižší než SSD

Výrazně nižší než SSD

Vysoká

Vysoká

Datová propustnost nebo IOPS?

Opět je potřeba si položit otázku, zda budete volit úložiště pro sekvenční či náhodný přístup.

Zkratka IOPS reprezentuje množství operací, které je disk schopen poskytnout oběma směry (při čtení nebo při zápisu). S narůstajícím počtem uživatelů, kteří přistupují k síťovému úložišti, nároky na IOPS narůstají a prodlevy mezi jednotlivými žádostmi se prudce navyšují. Datová propustnost oproti tomu udává, kolik množství dat lze přenést přes síť za jednu sekundu.

V případě provozování serveru vyžadující sekvenční čtení byste tedy upřednostnili větší hodnotu IOPS oproti datové propustnosti. Naopak v případě zálohovacího serveru či datového serveru uchovávajícím kamerové záznamy byste upřednostnili datovou propustnost (vhodnou pro sekvenční přístup) před IOPS.

Zajímá-li vás, jaký disk je vhodný pro vaše firemní účely? Požádejte o konzultaci a zašlete svůj dotaz odborníkům ze Synology, kteří pro vás rádi naleznou vhodné řešení.