Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Platy v IT: Jaká je průměrná mzda programátorů v roce 2022 a které jazyky frčí?

Kdo má práci v IT, bývá většinou dobře finančně ohodnocen. Platy v této oblasti se dlouhodobě držely nad republikovým průměrem a stejně jako roste celorepubliková průměrná mzda, tak roste i průměrná mzda IT pracovníků, kteří se dále člení do mnoha kategorií podle toho, jaké oblasti IT se věnují, podle stupně jejich odbornosti a také podle toho, jaké jazyky ovládají.

Zdroj: Shutterstock

V dřívějších dobách většinou uměli IT pracovníci jeden programovací jazyk, ve kterém byli profíci a maximálně základy několika dalších. Jak ale postoupila doba, tak se znalost některých jazyků začala brát téměř ttak samozřejmě jako jízda na kole.

Na IT pracovníky není kladen ani takový důraz na vzdělání ve smyslu získávání titulů. Daleko důležitější je skutečná dovednost a bezvadná znalost několika jazyků. Pokud se tedy nyní rozhodujete, co dál dělat nebo chce přejít do jiného oboru a nevíte, jak se v té záplavě jazyků zorientovat, rádi vám v tom pomůžeme.

Předně si ale ujasníme jeden fakt, za který by vás každý manager vyrazil z kanceláře a na který jsou IT pracovníci obzvláště hákliví. Jde o klasifikaci jazyků. Například HTML není programovací jazyk, ale kódovací jazyk nebo také markup language. Člověk, který v práci pracuje na této pozici není programátor, ale kodér. Věta „naprogramoval jsem něco v HTML“ se tak stává rozsudkem smrti. Stejně tak Javascript je skriptovací jazyk. Za programovací jazyky se považují třeba Java nebo PHP.

Dále se dostáváme k otázce finančního ohodnocení, která je pro vás jistě jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování. Ohodnocení se obvykle odvíjí od toho, zda ovládáte běžný jazyk nebo zda umíte něco náročnějšího nebo žádanějšího. Mezi věci ovlivňující výši vaší potencionální mzdy patří i druh spolupráce se zaměstnavatelem.

Je totiž rozdíl pracovat na HPP nebo mít vlastní živnost jen měsíčně fakturovat. Posledním bodem je pak jednoznačně místo výkonu práce, protože rozdíl ve mzdě v hlavním městě nebo v krajském městě může být i dvojnásobný. V našem přehledu jsme uvedli průměrný plat vycházející z aktuální nabídky pracovních pozic vývojářů v daném jazyce. Pokud budete dobří, budete mít samozřejmě mnohem více, protože zde vycházíme z celorepublikového průměru a nikdo tím neříká, že tuto výplatu mají všichni vývojáři.

JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný, multiplatformní skriptovací jazyk, který vznikl z pera Brendana Eicha ze společnosti Netscape. Svou syntaxí pak můžeme tento jazyk zařadit do rodiny C/C++/Java, ale ze sémantického hlediska ses jedná o jiný jazyk. Zajímavé je, že slovo Java vůbec neodkazuje na známý programovací jazyk, ale prý jde o reklamní tah. Ve skutečnosti se řídí JavaScript od července 1997 standardem nazvaným ECMAScript a samozřejmě má několik svých odnoží v podobě ActionScriptu, LiveScriptu či JScriptu.

Kde se nejčastěji používá JavaScript?

 • Webové stránky – nejčastěji se využívá při tvorbě webových stránek a je vkládaný přímo do HTML kódu. Interpretaci tohoto skriptovacího jazyka pak provádí webový prohlížeč. JavaScript se  stará o nejrůznější interaktivní prvky, jako jsou textová pole, tlačítka, animace, efekty či různé formuláře.

 • JavaScript na straně serveru – na straně serveru se pak provozují implementace v podobě gcj, Node.js, Deno nebo Apache. Lze je tak využít pro serverové aplikace pracující v reálném čase.

 • Díky programu Windows Script Host je také možné spouštět JavaScript v operačních systémech Windows.

 • Dále se používá JavaScript pro vývoj mobilních aplikací a her

Průměrný plat Javascript developera: 52 943 Kč

HTML/CSS

HTML je zkratkou pro Hypertext Markup Language, což v překladu znamená hypertextový značkovací jazyk a používá se pro tvorbu základních webových stránek. Tento značkovací jazyk vznikl již v roce 1990 a jeho otcem je Tim Berners-Lee. V dnešní době je považován za naprostou nezbytnost pro každého programátora a jeho znalost je klíčová pro studium dalších jazyků jako například JavaScript.

Hlavním úkolem je mimo rozvržení struktury webu i práce s textem a jednotlivými bloky. Zde pak přichází na řadu i CSS neboli kaskádové styly, které se starají o vzhled a podobu celé stránky. Pokud uvažujete o práci v IT a chcete například vyvíjet weby, musíte se celkem bezpodmínečně naučit zlatou trojku HTML, CSS a JavaScript.

Kde se nejčastěji používá HTML/CSS?

 • Pro tvorbu základních a jednoduchých webových stránek, jejich rozvržení a vzhledu

Průměrný plat: 39 369 Kč

Python

Python je vysokoúrovňový programovací jazyk, poprvé nasazen byl již v roce 1991. Výhodou tohoto jazyka je, že umožňuje podporu různých programovacích přístupů, např. objektově orientovaného, imperativního, procedurálního či funkcionálního. Tento jazyk patří obecně mezi nejpoužívanější a nejoblíbenější jazyky.

Kde se nejčastěji používá Python?

Python je víceúčelový jazyk, který můžete využít prakticky na cokoliv

 • práce s vědeckými daty
 • zpracovávání obrazů
 • tvorba webových stránek
 • strojové učení

Průměrný plat: 56 735 Kč

SQL

SQL v překladu znamená Strukturovaný dotazovací jazyk a používá se pro nejrůznější manipulaci, organizování a správu dat, která jsou uložená v paměti. Velice často je pro svou efektivní práci s daty využíván při práci s databázemi. SQL sám o sobě není plnohodnotný programovací jazyk, protože neobsahuje např. ani řídící programovací konstrukce. Je to spíše dotazovací jazyk nebo ještě lépe standardizovaný nástroj pro práci s relačními databázemi, což si lze s trochou nadsázky představit jako soustavu vzájemně provázaných tabulek.

Kde se nejčastěji používá SQL?

 • Práce s databázemi
 • tvorba webových stránek, které jsou napojeny na databáze
 • vývoj mobilních aplikaci a her
 • vývoj softwaru

Průměrný plat: 44 725 Kč

Java

Programovací objektově orientovaný jazyk Java pochází z dílny společnosti Sun Microsystems a byl představen již v roce 1995. Jedná se o jeden z nejpopulárnějších jazyků vůbec. Jeho hlavní výhodou je, že se dá snadno přenést mezi různými zařízeními a platformami, proto je také využíván pro čipové karty, mobilní telefony, desktopové počítače, ale třeba také rozsáhlé distribuované systémy. Výhodou také je, že není příliš těžký na učení, čímž si také získal velkou popularitu u studentů.

Kde se nejčastěji používá JAVA?

 • Vývoj softwaru
 • vývoj mobilních aplikací a her
 • pro uživatelské prostředí operačního systému Android

Průměrný plat: 67 480 Kč

Zdroje: 

Wikipedia.com, Support.Microsoft.com, is.muni.cz, stackoverflow.com, indeed.cz

Diskuse ke článku Platy v IT: Jaká je průměrná mzda programátorů v roce 2022 a které jazyky frčí?

Úterý, 13 Prosinec 2022 - 11:52 | Jirka361 | Je vidět, že máš přehled. Co se týče Javy a C#,...
Úterý, 13 Prosinec 2022 - 11:06 | Mi Chal | Já jsem původně akorát narážel na to, že...
Úterý, 13 Prosinec 2022 - 10:59 | Jirka361 | Ano, JavaScript je skriptovací jazyk a ty slouží...
Úterý, 13 Prosinec 2022 - 10:25 | Mi Chal | Jo, ale pořád je to programovací jazyk, v kterém...
Úterý, 13 Prosinec 2022 - 10:11 | Jirka361 | Oni asi chtějí říci, že JavaScript je typický...
Úterý, 25 Říjen 2022 - 20:08 | Mi Chal | >> Věta „naprogramoval jsem něco v HTML“ se...
Sobota, 22 Říjen 2022 - 10:41 | Elza | Ve skutečnosti jsou ty průměrné platy někde...
Pátek, 21 Říjen 2022 - 20:31 | IT Joker | Poznámka, když už se někdo snaží o tom psát...
Pátek, 21 Říjen 2022 - 20:24 | IT Joker | Ta volba jazyka není úplně libovolná, protože s...
Čtvrtek, 20 Říjen 2022 - 14:33 | Peter Fodrek | Áno aj na jednočlovekovú s.r.o, na v.o.s, k.s. v...

Zobrazit diskusi