Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

450mm

Brzy tomu bude 10 let, co jsme naposledy psali o 450mm waferech. Při růstu cen nových výrobních procesů nebude od věci připomenout, kam zmizela „naděje“ v podobě velkých waferů…
Intel 450mm wafer
Společnost Intel pomalu ale jistě směřuje ke dvěma novým milníkům ve výrobních technologiích. Tou první jsou 450mm velké křemíkové pláty, na nichž se čipy vyrábí, to druhé pak 14nm technologie...
TSMC wafer 2
I přesto, že se odborníci na EUV Sympoziu domnívali, že není možné přijít včas s vhodným zdrojem světla pro spuštění 14nm výroby, si Intel stojí za svým…
TSMC wafer 7
Nizozemská společnost ASML, dodavatel litografických systémů, do nějž v nedávné době výrazně zainvestoval Intel, hraje významnou roli i v jihovýchodní Asii. Na Tchajwanu si řada dodavatelů přijde...
nvidia logo na waferu TSMC
Situace s výrobními procesy není nijak růžová - jak po stránce nákladů, tak co do objemů výroby, i s ohledem na dobu potřebnou k výrobě, která se s každým dalším procesem o týdny prodlužuje...
TSMC wafer 7
Ještě koncem léta předpokládala TSMC, že zkušební výrobu na 450mm waferech rozběhne roku 2013 a produkty pocházející z těchto velkých oplatek uvidí zákazníci na pultech v roce 2015. V aktuálním ...
Globalfoundries logo
Dvorní výrobce procesorů společnosti AMD v současnosti disponuje dvěma továrnami (v Drážďanech a New Yorku), které jsou vybavené pro výrobu na nejnovějších procesech. Třetí se měla v průběhu...