Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Kauza Mironet tajemství zbavená

Mironet logo
Minulou středu byla v prostorách firmy Mironet tisková konference, na které zástupci této firmy informovali tisk o průběhu vyšetřování Policií ČR, které vzešlo z trestního oznámení firmy Microsoft. Účastníci tiskové konference se dozvěděli celý průběh vyšetřování, co mu předcházelo a co následovalo. Nám nestačil jeden pohled na věc a tak jsme se optali ještě dalších dvou stran, které s případem souvisí. Poté jsme důkladně prostudovali materiály, které jsme získali a vznikl tento, troufám si říci, nejkomplexněji pojednávající text o celé kauze, který kdy byl zveřejněn. Najdete zde i mnoho poznatků, které nikdo nikdy v tisku nepublikoval a které na celou kauzu vrhají dosti zajímavé světlo.

Úvod

Minulou středu byla v prostorách firmy Mironet tisková konference, na které zástupci této firmy informovali tisk o průběhu vyšetřování Policií ČR, které vzešlo z trestního oznámení firmy Microsoft. Účastníci tiskové konference se dozvěděli celý průběh vyšetřování, co mu předcházelo a co následovalo. Dozvěděli jsme se také, že firma Mironet se domnívá, že pracovníci společnosti Microsoft ovlivňovali Policii ČR. Bohužel k tomuto jsme se nic více než tiskové prohlášení nedozvěděli s tím, že zhruba za měsíc toho bude více.

Protože jsme si byli jisti, že pohled Mironetu na celou kauzu bude zcela jiný, než pohled firmy Microsoft, ihned po tiskové konferenci jsme si domluvili schůzku s panem Jiřím Grundem, který má na starosti Public Relations ve firmě Microsoft. Nakonec se nám povedlo se sejít i s třetí stranou, s vyšetřovatelem, který danou věc vyšetřoval.

Trestní oznámení

Dne 22.11.1999 podala advokátní kancelář Rott, Růžička a Guttmann, která právně zastupovala firmu Microsoft, trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten se měl dopustit trestného činu Porušování autorského práva podle § 152 odstavec 1 trestního zákona.

Toto trestní oznámení bylo podáno na základě kontrolního nákupu počítače agentem společnosti Microsoft u firmy Mironet. Právní zástupce Microsoftu si následně nechal vyhotovit od soudního znalce posudek na instalovaný software na disku tohoto počítače. Ten zjistil, že na disku je software v celkové výši 17 000 Kč. Ovšem zákazník za žádný software při koupi počítače neplatil a tudíž mělo dojít ke spáchání výše zmíněného trestného činu.

Posudky

Zde bych se rád zastavil u samotného posudku. Ten nám firma Mironet okopírovala a přiznám se, že za takovýto posudek bych se musel stydět. Odhadce zjevně neregistrovaný shareware ohodnotil cenou za registrovaný shareware a navíc si například nevšiml, že bootovací soubory a soubory v adresáři DOS nejsou z MS DOSu, ale pochází z Windows 98 (což je jasně vidět z výpisu adresářů, kde jsou data vytvoření a velikosti těchto souborů). Navíc se například u popisu adresáře WINAMP20 můžeme dozvědět, že se jedná o "Win zip" atp.

Pokud tedy pominu chyby a nepřesnosti v tomto posudku, tak už z něj je vidět, že na počítači byly systémové soubory Windows 98 (v rootu pro spuštění a programy v adresáři C:\DOS), NDD a SYSINFO z Nortonových Utilit, ačkoliv si je zákazník nezakoupil. Toto skutečnost firma Mironet vysvětluje následovně:

Po předložení nabývacích dokladů společností MIRONET ke všem počítačům bylo zjištěno, že jediným nelegálně nainstalovaným software ve společnosti MIRONET byl právě program command.com a testovací balík Norton Utilities na počítači z kontrolního nákupu. V průběhu vyšetřování se však ukázalo, že společností Microsoft nebyl v daném případě proveden "kontrolní", ale spíše "provokativní" nákup. Na výzvu pracovníka Microsoftu byl technik vyzván k nestandardnímu předvedení funkčnosti počítače, kdy technik z tohoto důvodu nahrál programy command.com a testovací programy včetně Norton Utilities. Chybou technika následně bylo, že opomněl tyto legálně zakoupené programy (určené k internímu testování počítačů ve firmě) před předáním zákazníkovi smazat. To, že se jednalo o ojedinělou, a navíc vyprovokovanou chybu technika, podtrhuje i fakt, že nebyl nalezen žádný další počítač distribuovaný ze společnosti MIRONET, kde by se nalézaly tyto či jiné nelegálně nainstalované programy. Na ostatních počítačích prodávaných společností MIRONET byl k dispozici OS LINUX, DR-DOS nebo zákazníkem řádně zakoupený OS Windows.

Může se tedy zdát, že celý případ byl vlastně firmou Microsoft vykontruován a jeho následný rozsah byl zcela neadekvátní. To nám samozřejmě zástupce společnosti Microsoft jednoznačně popřel se slovy, že se jednalo o zcela standarní nákup, který provádí i jiné firmy (například JRC). Velmi zajímavý je však i druhý posudek jiného soudního znalce, který si pro potřeby vyšetřování nechala provést Policie ČR.

Diskuse ke článku Kauza Mironet tajemství zbavená

Úterý, 5 Září 2006 - 17:10 | aeon | Se společností Mironet mám bohužel již své...

Zobrazit diskusi