Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Zásah policie, Sdělení obvinění

Mironet logo
Minulou středu byla v prostorách firmy Mironet tisková konference, na které zástupci této firmy informovali tisk o průběhu vyšetřování Policií ČR, které vzešlo z trestního oznámení firmy Microsoft. Účastníci tiskové konference se dozvěděli celý průběh vyšetřování, co mu předcházelo a co následovalo. Nám nestačil jeden pohled na věc a tak jsme se optali ještě dalších dvou stran, které s případem souvisí. Poté jsme důkladně prostudovali materiály, které jsme získali a vznikl tento, troufám si říci, nejkomplexněji pojednávající text o celé kauze, který kdy byl zveřejněn. Najdete zde i mnoho poznatků, které nikdo nikdy v tisku nepublikoval a které na celou kauzu vrhají dosti zajímavé světlo.

Kapitoly článků

Zásah policie

Dne 17.5.2000 byly provedeny prohlídky prostor firem Robert Novotný - MIRONET, THD s.r.o. a v bytě majitele Mironetu, pana Novotného. Podle Mironetu provedlo zásah více než 40 vyšetřovatelů a firma Mironet jej popsala následovně:

Veřejnost bezprostředně po zásahu policie ČR ve známé kauze MIRONET byla překvapena zejména rozsahem provedeného zásahu v květnu roku 2000. Ten byl v přímém rozporu s faktem, že před zásahem byl zajištěn jediný důkaz, a to počítač MIRONET pořízený při "kontrolním nákupu" utajeným spolupracovníkem společnosti Microsoft.

Byl jsem vyšetřovatelem ujištěn (a následně jsem si to také ověřoval i z jiného zdroje), že takovýto zásah není nestandardní záležitostí. Je třeba si uvědomit, že jednak zásah probíhal na třech místech třemi týmy a není pravdou, že by všichni členové byli vyšetřovatelé. Zásahů se účastnili soudní znalci, kriminalističtí technici (kameramani, fotografové) a několik vyšetřovatelů. Taktéž zásah jako takový nebyl proveden v přímém rozporu s tím, že se jednalo pouze o jeden důkaz, ale právě díky tomu, že existoval takový důkaz (společně s fakturami a výpovědí toho, kdo jej nakupoval).

Dále firma Mironet uvádí, že vyšetřovatel odmítl ve firmě Robert Novotný - MIRONET vystavit protokol a seznam zabavených věcí. K tomu jsem se od vyšetřovatele dozvěděl, že se obě strany dohodly tak, že vzhledem k pokročilé denní době tyto věci sepíší a podepíší následující den. Když vyšetřovatel následující den vyzval slečnu Rambouskovou, která byla přítomna zásahu, aby se dostavila a podepsala protokol, souhlasila, ale nedostavila se.

Mironet ohledně zásahu policie vyzdvihuje ještě několik dalších věcí, ale těm se budu věnovat v následujících částech, proto je nebudu zmiňovat již nyní.

Sdělení obvinění

Dne 8.2.2001 bylo Ing. Robertu Novotnému sděleno obvinění pro podezření ze spáchání trestného činu porušení autorských práv dle §152 odst.1 trestního zákona v jednočinném souběhu s trestným činem poškozování a zneužívání záznamu na nosiči informací dle §257 odst. 1, písm. a) trestního zákona. Obvinění bylo rozděleno do čtyřech bodů.

Bod první obviňoval pana Novotného za zodpovědnost z prodeje počítače s nelegálním software, který u Mironetu zakoupil pracovník firmy Microsoft v kontrolním nákupu. Konkrétně byly vyčísleny škody za Microsoft Windows a za Norton Utilities.

Druhý bod obsahuje obvinění, že pan Novotný umožnil používat nelegální software na dvanácti počítačích ve firmě Mironet a na dalších šesti určených na prodej. Výčet software je zde u každého počítače, až na ty určené na prodej, poněkud delší.

Bod třetí obviňoval pana Novotného na základě faktu, že u něj doma byl nalezen počítač s nějakými programy a dále média se hrami a aplikacemi.

A konečně ve čtvrtém bodě byl pan Novotný obviněn na základě toho, že je prokuristou společnosti THD s.r.o. a na šesti zabavených počítačích, které byly určeny na prodej, byly objeveny Windows 98.

Pokud sledujete nejen vývoj případu, ale i datumy, tak jste si možná všimli, že od zásahu policie do sdělení obvinění uběhlo třičtvrtě roku. Tato doba zcela jistě mohla být kratší, ale jak jsem byl upozorněn, její délka byla způsobena nejen prací policie, ale i samotným panem Novotným. Policie je zde tak trochu na vině tím, že trvalo tak dlouho vypracování znaleckého posudku. Pokud jste se ovšem někdy setkali s tím, jak a kdo takové znalecké posudky vypracovává, tak vám tato doba u posudku takového rozsahu nepřijde nijak nepřimněřená. Kdyby vyšetřovatel měl zájem celou kauzu pozdržet, mohl si posudek vyžádat u Kriminalistického ústavu, což by znamenalo, že by posudek byl zhruba za dva roky. Toto je však problém samotného systému fungování znalců a nemá smysl, abychom do toho v tomto článku více zabředávali.

A jak se podepsal pan Novotný na pozdějším sdělení obvinění? Vyšetřovatel mi sdělil, že po získání znaleckého posudku vyzval pana Novotného k předvedení, že nalezený komerční software nabyl legálním způsobem a to proto, aby mohl určit, z čeho všeho jej může obvinit. Protože tak do února neučinil, rozhodl se vyšetřovatel obvinit pana Novotného ze všeho, co bylo při prohlídkách zjištěno.

Kapitoly článků

Diskuse ke článku Kauza Mironet tajemství zbavená

Úterý, 5 Září 2006 - 17:10 | aeon | Se společností Mironet mám bohužel již své...

Zobrazit diskusi