Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Zhodnocení případu

Mironet logo
Minulou středu byla v prostorách firmy Mironet tisková konference, na které zástupci této firmy informovali tisk o průběhu vyšetřování Policií ČR, které vzešlo z trestního oznámení firmy Microsoft. Účastníci tiskové konference se dozvěděli celý průběh vyšetřování, co mu předcházelo a co následovalo. Nám nestačil jeden pohled na věc a tak jsme se optali ještě dalších dvou stran, které s případem souvisí. Poté jsme důkladně prostudovali materiály, které jsme získali a vznikl tento, troufám si říci, nejkomplexněji pojednávající text o celé kauze, který kdy byl zveřejněn. Najdete zde i mnoho poznatků, které nikdo nikdy v tisku nepublikoval a které na celou kauzu vrhají dosti zajímavé světlo.

Zhodnocení případu

Já nevím jak vy, ale já z celé kauzy nemám dojem, že by šlo o bezdůvodné trestní stíhání, jak jej prezentuje firma Mironet. Uznávám, že postup Policie ČR nebyl ve všech případech správný a někdy na druhou stranu nebyl dostatečně důsledný. Jak jsem zjistil, tak největší problém právě ze strany policie vznikl na základě administrativní chyby u služby kriminální policie, kde v podkladech pro vystavení příkazu k prohlídce omylem použili nesprávný název firmy. Oni chtěli provést prohlídku v prostorách firmy Robert Novotný - MIRONET, kam byla podle adresy na příkazu prohlídka opravdu směřována, avšak příkaz byl vystaven s názvem firmy MIRONET, s.r.o, která ale sídlí jinde. Obě firmy vlastní pan Novotný.

Máme-li se bavit o zabavení počítačů, tak patrně bylo při domovní prohlídce u pana Novotného a při prohlídce firmy THD s.r.o. všechno v pořádku. Možná překvapí fakt, že při prohlídce firmy Robert Novotný - MIRONET bylo zabaveno tolik počítačů (18), ale jak jste se mohli dočíst výše, bylo to proto, že přítomná Lucie Rambousková nebyla schopna předložit licence a faktury dokazující řádné užívání software na počítačích firmy. Je zvláštní, že když už licence během prohlídky a zabavování počítačů našla, že si je policie nevzala, ale pouze je vyfotografovala.

Uznávám, že je tragické, když je nějaké firmě zabaveno takové množství počítačů a jsou ji vráceny až o dva roky později. Jenže tady zjevně ani samotný Mironet není bez viny, protože podle odůvodnění usnesení státní zástupkyně nebyl pan Novotný schopen až do povodní dodat podklady, kterými by jasně prokázal, že všechen software na firemních počítačích byl legální. A poté už také ne, protože byl vyplaven archív spolu s účetnictvím. Ale v tomto případě není bez viny ani samotná policie. Ta provedla zabavení počítačů 17.5.2000, ale obvinění sdělila až 8.2.2001. Troufnu si tvrdit, že i přes rozsah zabaveného důkazního materiálu by bylo možné sdělit obvinění o více než půl roku dříve. Bylo by to možné, kdyby celý systém zpracování znaleckých posudků fungoval poněkud jinak než je tomu nyní, tento případ v tomto směru není nikterak výjimečným.

Ještě bych se rád vrátil k domněnkám, které kolují mezi lidmi, že pracovníci policie byli ovlivňováni, nebo dokonce i podpláceni firmou Microsoft. Myslíte si, že kdyby měl vyšetřovatel zájem na co nejdelším prodlužování kauzy a zlikvidování firem pana Novotného, že by nemohl udělat více? Například mohl zadat zpracování posudků Kriminalistickému ústavu, což by znamenalo zdržení vyšetřování minimálně o jeden rok, nebo mohl zabavit všechny počítače i ve firmě THD s.r.o. Takových "nápadů" by se dalo najít ještě několik...

Co tedy říci na úplný závěr? Snad jen bych rád upozornil majitele firem, aby používali pouze legální software a byli připraveni na to, že je může navštívit Policie ČR a provést u nich prohlídku. Pokud budete chtít, aby vám nebyly zabaveny vaše počítače, mějte připraveny licence a faktury dokazující jejich legální nabytí tak, abyste je mohli kdykoliv předvést.

Pokud se chcete k tomuto tématu nějak vyjádřit, učiňte tak prosím v tomto auditoriu.

Diskuse ke článku Kauza Mironet tajemství zbavená

Úterý, 5 Září 2006 - 17:10 | aeon | Se společností Mironet mám bohužel již své...

Zobrazit diskusi