Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Zastavení trestního stíhání

Mironet logo
Minulou středu byla v prostorách firmy Mironet tisková konference, na které zástupci této firmy informovali tisk o průběhu vyšetřování Policií ČR, které vzešlo z trestního oznámení firmy Microsoft. Účastníci tiskové konference se dozvěděli celý průběh vyšetřování, co mu předcházelo a co následovalo. Nám nestačil jeden pohled na věc a tak jsme se optali ještě dalších dvou stran, které s případem souvisí. Poté jsme důkladně prostudovali materiály, které jsme získali a vznikl tento, troufám si říci, nejkomplexněji pojednávající text o celé kauze, který kdy byl zveřejněn. Najdete zde i mnoho poznatků, které nikdo nikdy v tisku nepublikoval a které na celou kauzu vrhají dosti zajímavé světlo.

Zastavení trestního stíhání

Dne 8.1.2003 bylo zastaveno trestní stíhání Ing. Roberta Novotného - nebylo prokázáno, že skutek spáchal. V materiálech firmy Mironet se dokonce píše: "Poté, co státní zástupkyně pro bezdůvodnost zastavila trestní stíhání proti majiteli společnosti MIRONET, uspořádal dne 22.1.2003 MIRONET tiskovou konferenci." Abychom se mohli podívat, zda-li to bylo opravdu bezdůvodné, musíme nahlédnout do usnesení náměstkyně Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 6 a jeho odůvodnění.

Ze samotného usnesení vyplývá, že v případě počítače, který byl součástí nákupu dne 14.10.1998 v prodejně Robert Novotný - MIRONET, došlo ke spáchání trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorských a práv k databázi podle § 152/1 trestního zákona. Šlo o počítač z kontrolního nákupu firmou Microsoft, který obsahoval Windows 98 (resp. jejich systémové soubory) a Norton Utilities 8.0. Nebylo však prokázáno, že tento čin spáchal pan Novotný, ale spáchala ho osoba jiná. Bohužel se nepodařilo zjistit, která osoba.

U dalších třech bodů z obvinění, sděleného 8.2.2001, bylo u všech shledáno: "tyto skutky nejsou trestním činem a není důvod k postoupení věci." V samotném usnesení, které od firmy Mironet dostali novináři, se toho více už bohužel nemůžeme dozvědět. My jsme měli šanci seznámit se s odůvodněním tohoto usnesení a zjistili jsme v něm k těmto bodům několik velmi zajímavých poznatků.

Stíhání druhého bodu, který vzešel z prohlídky prostor firmy Robert Novotný - MIRONET, muselo být zastaveno, protože celá prohlídka a tudíž i zabavení počítačů bylo ze strany policie protiprávní, o čemž rozhodl Ústavní soud ČR. Ale i tak by nebylo možno pana Novotného v tomto bodě stíhat a to proto, že s inkriminovanými programy nepřišel do styku a svým podřízeným stanovil povinnost dodržovat autorská práva, což dokazuje Směrnice firmy a výpovědi svědků. V neposlední řadě byl během vyšetřování zaplaven archív včetně účetnictví firmy a nebylo tedy možné dohledat nákupní faktury za software, který byl na počítačích firmy Mironet nalezen.

To si ovšem trochu protiřečí s tím, že firma Mironet v tiskových materiálech uvedla: "Policie ČR požádala dne 19.2.2001 Ing. Roberta Novotného o doložení nabývacích dokladů k veškerému užívanému software, které byly odmítány při policejním zásahu dne 17.5.2000 a již dne 4.4.2001 tyto nabývací doklady byly doloženy." Chci zde upozornit na fakt, že povodně byly až v roce 2002 a podle vyjádření Mironetu byly policii předány nabývací doklady už v roce 2001. Vysvětlení najdeme zase v odůvodnění usnesení, ze kterého vyplývá, že legální nabytí části software se podařilo firmě Robert Novotný - MIRONET prokázat. Toto nebylo prokázáno u veškerého software na zabavených počítačích.

Podíváme-li se na třetí bod obvinění, který vznikl na základě domovní prohlídky u pana Novotného. Ten znovu předložil pouze část nabývacích dokladů k software na zabaveném počítači. Pan Novotný byl vyzván k doložení legálního nabytí zbývajícího software, ale než tak stačil učinit, byly zatopeny archívy firem pana Novotného a tudíž podle něj již neměl jak tuto skutečnost prokázat. Já jen upozorním na fakt, že pan Novotný byl vyzván, aby doložil nabývací doklady i k software v jeho bytě již 19. února 2001. Je zvláštní, že doložil jen část a zbytek nebyl schopen dodat až do povodní v srpnu 2002.

Zajímavé je také vyjádření ohledně CD nalezených u pana Novotného:

Pokud se jedná o externí paměťová média, tak tyto nebyly jejich, ale jednalo se o média, které pravděpodobně zanechali nedopatřením zákazníci ve svých počítačích, které donesli do prodejny Mironet k opravě a tato byla zajištěna techniky. Jednalo se o média zhruba za tři roky. Tato média nebyla nikdy spouštěna, ale nemohla být ani zničena, protože by se o ně zákazníci mohli přihlásit, nadto nikdo ani nevěděl co na nich je, neboť nechtěli riskovat případné zavirování firemních počítačů.

Nevím jak vám, ale mně je zvláštní, že média zapomenutá zákazníky si pan Novotný odnesl domů a nenechal je v archívu firmy. On sám to měl odůvodnit tak, že se bál nějaké podobné prohlídky v sídle firmy, kdy by takováto média mohla být označena jako nosiče nelegálního software a proto si je odnesl domů. Taktéž zavirování počítače by dle mého názoru zkušenému uživateli nehrozilo.

V každém případě díky výše zmíněným skutečnostem bylo zastaveno v tomto bodě trestní stíhání, protože nešlo dokázat, že neměl doklad dokladující legálnost nabytí licenčního software a v případě zabavených médií nešlo dokázat, že jejich původní majitelé je získali nelegálním způsobem.

Poslední bod, který se týkal šesti zabavených počítačů ve firmě THD s.r.o., na kterých byly znalcem nalezeny instalace Windows 98. Firma THD prokázala, že tato Windows nabyla legálně a zaměstnanci potvrdili, že se nesetkali s tím, že by byl "montován" nelegální software do počítačů. Stíhání v tomto bodě tedy bylo zastano proto, že skutek se stal (na počítačích byly Windows 98), ale v žádném případě není trestným činem (firma THD s.r.o. má na tato Windows licece).

Chci ještě poukázat na skutečnost, kterou jsem se dozvěděl o těchto šesti zajištěných počítačích ve firmě THD s.r.o. Ty měly být již zabaleny v krabicích, na každé byla faktura, která však neobsahovala žádný software, přesto znalec každém z těchto počítačů nalezl nainstalovaná Windows 98. Mimochodem, šest z osmnácti počítačů zajištěných v Mironetu, bylo také připraveno identickým způsobem. Myslíte si, že před prodáním počítačů by pracovníci těchto firem už jednou zabalený počítač vybalili a následně na nich vymazali nainstalovaný software?

Diskuse ke článku Kauza Mironet tajemství zbavená

Úterý, 5 Září 2006 - 17:10 | aeon | Se společností Mironet mám bohužel již své...

Zobrazit diskusi