Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Trestní oznámení - druhý posudek

Mironet logo
Minulou středu byla v prostorách firmy Mironet tisková konference, na které zástupci této firmy informovali tisk o průběhu vyšetřování Policií ČR, které vzešlo z trestního oznámení firmy Microsoft. Účastníci tiskové konference se dozvěděli celý průběh vyšetřování, co mu předcházelo a co následovalo. Nám nestačil jeden pohled na věc a tak jsme se optali ještě dalších dvou stran, které s případem souvisí. Poté jsme důkladně prostudovali materiály, které jsme získali a vznikl tento, troufám si říci, nejkomplexněji pojednávající text o celé kauze, který kdy byl zveřejněn. Najdete zde i mnoho poznatků, které nikdo nikdy v tisku nepublikoval a které na celou kauzu vrhají dosti zajímavé světlo.

Kapitoly článků

Tento posudek už je naprosto smysluplný a srozumitelný. Jeho tvůrce zjistil, že na prodaném počítači byly systémové soubory z Windows 98, registrovaný Checkit 3.0, Norton Utilities 8.0 a plná verze hry Rampart. Ostatní programy a hry, které předchozí znalec finančně ohodnotil, jsou dle tohoto posudku volně šiřitelné a tedy bez nutnosti je pořizovat. Pro správné pochopení tohoto případu je dle mého názoru nutné, abych vám zde ukázal podrobnější informace o tom, co na disku bylo.

V případě Windows 98 šlo o verzi 4.10.1998 a z něj byly v kořenovém adresáři disku C: soubory io.sys, msdos.sys a command.com. V adresáři C:\DOS bylo dalších 11 souborů, které jsou ve standarní instalaci Windows 98 v adresáři C:\WINDOWS\COMMAND. S nimi byl ještě soubor _____CTI.MNE s tímto obsahem:

Základní soubory MS DOSu.

Tuto část MS DOSu můžete používat pouze první dva měsíce po koupi počítače Thales a slouží ke spouštění programů dodávaných s tímto počítačem.

Do tří měsíců od data zakoupení máte u firmy MIRONET právo na koupi OEM software (software pro prodej pouze s počítačem).

Domnívám se, že v tomto případě jde vlastně o pronájem software na dobu tří měsíců, k čemuž určitě firma Mironet nemohla mít od společnosti Microsoft svolení. Nehledě na to, že se nejedná o MS-DOS, ale o soubory z Windows 98. Tady bych se ještě pozastavil nad výše uvedeným textem, který byl nalezen v souboru _____CTI.MNE. Jak by mohl takový text existovat, kdyby Mironet opravdu jen a pouze používal systémové soubory Windows 98 jen k internímu testování? A proč vůbec byl na disk počítače pro účely testování nahrán na disk adresář C:\DOS? Vždyť tam nebyl žádný program, který by byl vyžadován Nortonovými Utilitami.

Z balíku programů Norton Utilities 8.0 byly na disku nalezeny opravdu jen programy Norton Disc Doctor a Norton SystemInfo. Byly registrovány na jméno "NNN" a společnost "sns".

Velmi zajímavá je také hra Rampart. Jednalo se sice o hru z roku 1992, která se už v té době několik let nedistribuovala, ale stále jde o nelegální software. Kuriózní je, že společně s touto hrou byly v jejím adresáři nalezeny soubory -D-U-.EXE a INC.EXE, které zobrazují reklamu warez skupin, které tuto hru nelegálně distribuovaly. Toto zcela jasně také dokazuje soubor INC.NFO s následujícím obsahem:

Mironet - INC.NFO

Znovu se to může jevit zcela jednoznačně, ale i tady bych vás před ukvapenými závěry varoval. Tento počítač totiž nezabavila u společnosti Mironet přímo Policie ČR, ale pracovník Microsoftu provedl nákup tohoto počítače a následně byl předán soudnímu znalci. Zhruba po dobu čtrnácti dnů mezi nákupem a předáním Policii ČR nebyl počítač u soudního znalce a během tuto dobu s ním mohl někdo manipulovat. To vyloučil pan Grund z Microsoftu s odůvodněním, že nevidí důvod, proč by firma jako Microsoft měla potřebu něco takového činit, že nejsou žádnou zločineckou organizací, ale regulérní firmou, která se jen právními prostředky snaží hájit svá práva. Třešničkou na dortu je fakt, že soudní znalec, který byl zaplacen právním zástupcem Microsoftu, vypověděl, že si již nevzpomíná na detaily ohledně vypracování tohoto znaleckého posudku a předávání inkriminovaného počítače.

Kapitoly článků

Diskuse ke článku Kauza Mironet tajemství zbavená

Úterý, 5 Září 2006 - 17:10 | aeon | Se společností Mironet mám bohužel již své...

Zobrazit diskusi