Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Čtvrté odpovědi

diit.cz logo na CD-R serveru 1. dubna 2009
Po přečtení první desítky dotazů, které jste pro vyšetřovatele připravili, jsme usoudili, že před vlastním odpovídáním na dotazy bude nejprve nutné udělat takový malý obecný úvod, aby odpovědi byly chápány správně. A tento úvod najdete právě v tomto článku. Zítra se již podíváme na vaše konkrétní odpovědi. A pokud jde o dotazy, tak jen připomenu, že ještě dnes máte možnost je pokládat v tomto auditoriu. Než však svůj dotaz napíšete, zkuste se podívat, zda-li ten váš již není položen někým před vámi.

Kapitoly článků

Značným prospěchem se rozumí kupř. pouze prodej nelegálního software či lze za značný prospěch považovat skutečnost, že nelegální uživatel vytvoří jinou hodnotu pomocí tohoto software (např. v hudebním programu za 20. 000,- Kč vytvoří hudební dílo, které pak se značným ziskem prodá)?
Zákon říká, že kdo s dílem, které je předmětem ochrany neoprávněně nakládá a získá-li tím činem značný prospěch, bude potrestán ... Takže odpověď zní ano.
Jak postupovat v případě, že znalec ustanovený soudem, jenž je přítomen obhlídce PC, nenajde software uvedené v příkazu k soudní prohlídce, nicméně najde pozůstatky jiného již nefunkčního software téže firmy (např. nekorektní odinstalace původního legálního software od nějž již nemá uživatel nabývací ani jiný doklad) a na základě požadavku zástupce této firmy přítomného obhlídce, toto uvede ve znaleckém posudku. Na základě čeho pak může údajně poškozená soft. firma požadovat náhradu za tento program. Na základě znaleckého posudku jenž vybočil z meze zákonné obhlídky PC uvedené v soudním příkazu?
Na příkazu není nikdy uveden konkrétní software, to za prvé. A za druhé předpokládám, že znalec pozná, jestli jde o nefunkční pozůstatky programu, nezabývali bychom se takovým pozůstatky. A zástupce poškozené firmy nemá u prohlídky co dělat, myslím tím třeba zástupce Microsoftu, Software602, apod. Zástupce firmy, u které se prohlídka koná, samozřejmě ano.
Je soudní znalec oprávněn spouštět za účelem prohlídky PC mimo OS jiné programy a nahlížet do obsahu jiných adresářů než těch, jenž se vytvoří při instalaci daného software?
Soudní znalec odpovídá na dotazy vyšetřovatele, takže záleží na vyšetřovateli, co bude požadovat a proč.
Je možné aby si kupříkladu pedagogičtí pracovníci (učitelé) nainstalovali na svá domácí PC legální školní software, za účelem samovzdělávání a přípravy, aniž by překročili povolený počet licencí pro danou školu? V tomto případě snad jednají v zájmu výrobců software, neboť dle mého názoru připravují potencionální zákazníky těchto firem.
Pokud jim škola povolí, aby na jejich software pracovali i doma a má dostatek licencí, tak bych v tom překážku neviděl.
Na zaklade ceho muze provest policie domovni prohlidku u soukrome osoby ci v organizaci. Kdy je tzv. dovrsena mira aby soudce (nebo kdo to vlastne dela) vydal povoleni k domovni prohlidce. nechce se me verit ze by jen na zaklade udani typu "vite ja to videl, maji to tam" mohl nekdo vydat povoleni k domovni prohlidce. Kdo vlastne tyto prohlidky povoluje ?
Domovní prohlídky povoluje na základě spisového materiálu jenom soudce, pokudse mu spisový materiál nezdá, prohlídku nepovolí. Prohlídku jiných prostor za okolností, kdy nelze předem dosáhnout předchozího souhlasu státního zástupce, může nařídit i vyšetřovatel. Těžko ale řeknu ohledně povolení něco konkrétního, je to případ od případu. Někdy by mohlo stačit to udání, jindy ne.

Mám pár dotazů, protože se touto problematikou zabývám.

Používám ve firmě software PCinfo, který umí otestovat programy na jednotlivých počítačích. Programy, které nalezl mám evidovány (kopie faktury, licenční smlouva lic. klíč a podobně). Jak by postupovala Policie v případě zásahu? Stačí předat tyto podklady spolu s předávacími protokoly těchto PC uživatelům, policie namátkou zkontroluje pár počítačů zda to sedí a je to OK? Anebo si odveze všechny PC s sebou?
Určitě bychom nekontrolovali počítače jen namátkou. V tomto vámi popisovaném případu bych to asi musel vidět na vlastní oči a pak se rozhodnout, zda počítače vezmu, či ne.
Jak policie zjišťuje, které softwary jsou na počítači nainstalovány? Registry ani nabídka Start snad nehrajou roli, takže zbývají soubory na disku. Myslím, že způsob detekce programů totiž výrazně ovlivňuje výsledky.
Při zajištění počítače by se měl udělat otisk disku, aby se vyloučila možnost, že poškozený bude tvrdit, že jsme tam něco doinstalovali. Co je potom v počítači, zjišťuje znalec.
Co v případě, že hlavní EXE aplikace (třeba Winword.exe) je na disku 2x (např. nefunkční záloha starého disku)? Hrozí mi problém, nebo stačí, že mám na PC 1 licenci legální?
Nechápu, proč by měl být nějaký hlavní exe soubor ještě někde jinde. Pokud by tam byl jako nějaká záloha toho, co běží, sice mě nenapadá jaký by pro to byl důvod, tak by to snad nevadilo.
Hrozí mi OSOBNĚ problém, když zjistím, že uživatel si na pracovní PC nainstaloval sám něco, co jsem mu na předávacím protokolu nepředal? Anebo podepsáním protokolu přebírá odpovědnost na sebe a já to můžu pustit z hlavy?
Vždy se musí prokázat, kdo tam konkrétní nelegální program instaloval. vy byste mohl být podle mě postižen podle zákoníku práce, že jste v rozporu se svými povinnostmi vůči zaměstnavateli instalaci připustil a nebo řádně počítače nekontroloval.
Může být za nelegální SW postižena firma? Nebo se vždycky musí najít konkrétní osoba?
Trestně odpovědná je vždy fyzická osoba starší 15 let a příčetná. Firma stíhat nejde.
Je problém používání pirátského licenčního klíče nebo instalace z vypáleného CD, pokud má firma zároveň platnou licenci na software. Jakým způsobem jsem ho zprovoznil by mělo být Policii jedno. Je to tak?
Pokud má firma platnou licenci, nevidím důvod pro používání pirátských klíčů, vy ano? Instalace z páleného CD nevadí, už jsem psal, že mohu mít záložní kopii originálu.
Má policie právo při domovní prohlídce zabavit i věci, které zjevně nesouvisí s tím, co vyšetřuje? Tj. je povolení k domovní prohlídce omezeno pouze na věci relevantní k činu, kvůli kterému se domovní prohlídka provádí, nebo může si může policie odnést, co ji zrovna napadne?
Při domovních prohlídkách se obyčejně hledají jen věci, které souvisí s tou věcí vyšetřovanou, záleží, jak je napsán příkaz, zda v obecné rovině a nebo je konkrétní. Pokud by se při prohlídce ale našlo něco, co by mohla být jiná trestná činnost, o které ještě nevíme, je možno věc vzít po výzvě podle tr. řádu (§ 78 tr. řádu)
Byl-li mi při domovní prohlídce zabaven počítač, jak dlouhou dobu budu muset běžně čekat na jeho vrácení?
Podle vytíženosti znalce, nemohu ovlivnit
Mám-li doma pouze zálohu poč. programu stanoví mi nějaký zákon že musím doložit doklad o nabytí originálu či jiný doklad o pořízení? Nevztahuje se na toto v zákoně článek o sběratelském předmětu?
To myslíte vážně o tom sběratelství? To slyším prvně.
Nemohu-li si dle zákona zhotovit kvůli ochraně poč. programu záložní kopii, mohu si dílo pozměnit aby jsem si mohl záložní kopii vytvořit (crack)?
Zákon říká, že si oprávněný uživatel může udělat kopii, ale neříká, že je povinností výrobce to umožnit a jaké jsou sankce, pokud to neumožní. To s tím crackem je zajímavé, poptám se.
Je domovní prohlídka vážný zásah do práva občana této země na soukromí a musí po ní následovat obvinění z nějakého trestného činu? Co mi hrozí v případě že neumožním vstup policii do domu při domovní prohlídce? Upravuje toto nějaký právní zákon?
Domovní prohlídka se může konat třeba u svědka,takže obvinění následovat nemusí. A v případě, že byste policii neumožnit vstu do domu, máme právo překonat odpor i násilím. Např. násilně otevřít dveře, rozhodně bych od bytu neodešel a nečekal, jestli si to náhodou pan zločinec milostivě nerozmyslí.

Otázky jsou přepsány tak, jak jste je poslali. Bez jakýchkoliv oprav. Jen se podívejte, jaký má naše populace písemný projev!

Kapitoly článků

Redakce CDR (Google+)

Redakci CDR.cz tvoří tým mladých žurnalistů, které spojuje společná láska k moderním technologiím. Milují chytré gadgety, vylepšováky a nejnovější zařízení všeho druhu.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Vyšetřovatel odpovídá

Pondělí, 8 Říjen 2007 - 15:43 | WIFT | >> sas: Podle toho, co vím o našich...
Neděle, 23 Září 2007 - 20:49 | Anonym | Dobry den kdyz si stahnu hudbu z internetu pro...
Čtvrtek, 10 Červen 2004 - 14:34 | mm2004 | Na každé stránce dole máš napsáno, že text nebyl...
Středa, 9 Červen 2004 - 11:24 | HonzaD | Myslím, že k tomu není co dodat.Možná by nebylo...

Zobrazit diskusi