Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Vyšetřovatel odpovídá

diit.cz logo na CD-R serveru 1. dubna 2009
Po přečtení první desítky dotazů, které jste pro vyšetřovatele připravili, jsme usoudili, že před vlastním odpovídáním na dotazy bude nejprve nutné udělat takový malý obecný úvod, aby odpovědi byly chápány správně. A tento úvod najdete právě v tomto článku. Zítra se již podíváme na vaše konkrétní odpovědi. A pokud jde o dotazy, tak jen připomenu, že ještě dnes máte možnost je pokládat v tomto auditoriu. Než však svůj dotaz napíšete, zkuste se podívat, zda-li ten váš již není položen někým před vámi.

Děkuji vám všem za dotazy a pokusím se na ně odpovědět. Nejprve bych chtěl ale říci, že mohu podat přesné informace o tom, jak se má či nemá dělat domovní prohlídka či prohlídka jiných prostor nebo postup při samotném vyšetřování. Co se týče legality programů, z části se bude jednat o můj názor, z části o výklad zákona. Jak známo, paragrafy jsou zakroucené a to co já budu např. považovat za přestupek, může státní zástupce považovat za trestný čin. Rozhoduje tam tzv. společenská nebezpečnost, ale je otázkou právního názoru vyšetřovatele a pak hlavně státního zástupce, do jaké míry se posoudí, zda jde o přestupek nebo už o trestný čin.

Nyní již k vlastním otázkám. Asi bych měl začít citací zákona a jeho výkladem, protože v něm najdete odpovědi i na Vaše případné další dotazy. Nejprve bych rád uvedl, v čem vlastně spočívá tzv. softwarové pirátství. Jedná se o porušení ustanovení § 152 trestního zákoná, které říká toto:

 1. Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,
  1. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo
  2. dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

Autorský zákon tedy chrání různá práva autora. Aby došlo k naplnění této skutkové podstaty, musí pachatel jednat úmyslně, jinak při nedostatku úmyslu může jít o přestupek na úseku kultury podle § 32 odst. 1 písm. a) zák. přestupcích, který říká, že:

Přestupku se dopustí ten, kdo a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam,rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi.

Za přestupek lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Stejně by se postupovalo v případě již výše zmíněné tzv. malé společenské nebezpečnosti. Tento pojem není nikde přesně definován, jedná se o posouzení, do jaké míry došlo k porušení zákona. Bere se v úvahu způsobená škoda, rozsah, věk pachatele, jeho postavení, atp. Pojem značný prospěch je už přesně vymezen, rozumí se jím částka nejméně 500 000 Kč. Značný rozsah je zase na posouzení vyšetřovatele, stáního zástupce a konečné slovo má samozřejmě soud. Posuzuje se doba páchání takové skutku, hodnota, apod.

Chtěl bych také podotknout, že rčení: "Neznalost zákona neomlouvá", platí v plném rozsahu i na autorský zákon.

Formy softwarového pirátstvi lze shrnout asi do těchto bodů :

 1. neoprávněné užívání software
  1. instalací legálně získaného software na více počítačích, než bylo smluvně dohodnuto,
  2. užíváním software bez souhlasu autora
  3. pronájem nebo půjčování software, ačkoliv k tomu nedal autor souhlas.
 2. neoprávněné šíření software
  1. pořizování kopií z cizího legálního software pro vlastní potřebu nebo pro potřebu třetích osob,
  2. pořizování kopií z nelegálního software pro vlastní potřebu nebo pro potřebu třetích osob,
  3. neoprávněné pořizování kopií nebo další šíření programů ze sítě internet nad rámec oprávnění poskytnutého autorem,
  4. instalace nelegálního software do prostředků výpočetní techniky a jejich případný prodej, pronájem nebo půjčování.

V podstatě nejrozšířenějším jednáním je zhotovení kopii počítačového programu pro jiného než legálního uživatele a nebo instalace počítačových programů na více počítačích, než umožňuje licence. Uživatelům podnikových sítí je asi známo, že jednotlivé druhy licencí se berou i podle způsobu propojení počítačů mezi sebou

Redakce CDR (Google+)

Redakci CDR.cz tvoří tým mladých žurnalistů, které spojuje společná láska k moderním technologiím. Milují chytré gadgety, vylepšováky a nejnovější zařízení všeho druhu.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Vyšetřovatel odpovídá

Pondělí, 8 Říjen 2007 - 15:43 | WIFT | >> sas: Podle toho, co vím o našich...
Neděle, 23 Září 2007 - 20:49 | Anonym | Dobry den kdyz si stahnu hudbu z internetu pro...
Čtvrtek, 10 Červen 2004 - 14:34 | mm2004 | Na každé stránce dole máš napsáno, že text nebyl...
Středa, 9 Červen 2004 - 11:24 | HonzaD | Myslím, že k tomu není co dodat.Možná by nebylo...

Zobrazit diskusi